Đạo đức nghề thám tử

VĂN PHÒNG THÁM TỬ TÂM GIA
Chúng tôi luôn  coi trọng đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu
 
1. ĐẠO ĐỨC 
Lý do đạo đức được coi trọng hàng đầu vì chúng tôi luôn coi trọng con người và đạo đức con người
"Đức là gốc và sự nghiệp là trái cành"

 

2. SỨC KHOẺ 
Ngươi làm nghề phải có sức khoẻ tốt để trợ giúp khi tác nghiệp và là điều kiện cần và đủ

 
3. KIÊN TRÌ :
Kiên trì là điều kiện không thể thiếu của người làm nghề vì kiên trì là mẹ để của thành công
 

4. TRÍ TUỆ :
 
Vì đây là một công việc rất khó, không giống như diễn viên trên ánh đèn sân khâu, thì ở đây họ là những thám tử  như  tác kè biến  mình theo sắc mầu cuộc sống,  

Rate this post